Domki są dezynfekowane i bezpieczne

Domki są dezynfekowane i bezpieczne

Domki są dezynfekowane i bezpieczne

ul. Władysława Łokietka 1

72 – 344 Rewal

Odległości

  • zejścia na plażę - 400 m
  • centrum Rewala - ok. 700 m

kontakt@promyczekslonca.pl

604 186 506

noclegi

Regulamin domków wypoczynkowych “Promyczek Słońca”

1. Przed dokonaniem rezerwacji należy zapoznać się z Regulaminem. Rezerwacja oznacza zgodę na warunki w nim zawarte. W sytuacji, gdy Goście nie godzą się na postanowienia regulaminu powinni odstąpić od dokonania rezerwacji.

2. W sezonie letnim rezerwacje przyjmowane są wyłącznie na pełne tygodnie, poza sezonem wybrana ilość dni, nie mniej niż 3 doby.

3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00, kończy o godzinie 10:00. Przekazanie do użytku i zdanie domku następuje w obecności pracownika Ośrodka.

4. W dniu przyjazdu goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty za pobyt oraz podlegają obowiązkowi meldunkowemu.

5. Każda dodatkowa osoba może zostać dokwaterowana, po wyrażeniu zgody przez właściciela oraz za dodatkową opłatą. Jeżeli dodatkowe osoby nie zostaną zgłoszone, a obsługa ośrodka stwierdzi większą liczbę osób w domku niż deklarowana, może poprosić wszystkie osoby o opuszczenie domku bez prawa do zwrotu kwoty za niewykorzystany okres – ZAKAZ odwiedzin

6. Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażąjący bezpieczeństwu innych osób, stosowania się do poleceń personelu ośrodka, przestrzegania przepisów o Ochronie Przyrody, BHP i p-poż.

7. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 23:00 do 7:00. W pozostałych godzinach należy przestrzegać zachowania, które nie będzie utrudniać pozostałym Gościom spokojnego wypoczynku.

8. Każda osoba łamiąca regulamin zostanie poproszona o opuszenie terenu Ośrodka. W przypadku odmowy, przekazana policji wraz z skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.

9. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci. Właściciel ośrodka zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie. Korzystanie z placu zabaw tylko dla dzieci pod opieką osoby dorosłej na własną odpowiedzialność.

10. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia i palenia papierosów. Zabronione jest używanie w obiekcie grzałek i innych urządzeń elektrycznych o dużej mocy nie będących na wyposażeniu domku.

11. Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie
właścicielowi ośrodka.

12. Zabrania się samodzielnych napraw, modernizacji sprzętu będącego na wyposażeniu domków

13. Rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez obsługę ośrodka z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów p-poż.

14. Kierownictwo ośrodka nie ponosi odpowiedzialności prawnej i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na terenie ośrodka, dodatkowo odpowiedzialności materialnej za przedmioty i rzeczy pozostawione bez opieki na terenie ośrodka. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.

15. Osoby dewastujące domki oraz ich otoczenie, wyposażenie, sprzęt znajdujący się na terenie ośrodka ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Osoba wynajmująca, przed opuszczeniem ośrodka, zobowiązana jest do rozliczenia się z wyposażenia domku.

16. Przed opuszczeniem ośrodka należy posprzątać zajmowany domek, teren wokół domku oraz wynieść nieczystości do pojemników na śmieci. W ośrodku obowiązuje segregacja śmieci na poszczególne frakcje.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje kierownictwo ośrodka.